Usługi

– Efektywne ściąganie opłat z tytułu czynszu
– Zarządzanie zobowiązaniami związanymi z umowami najmu
– Opracowywanie algorytmów rozliczania mediów
– Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
– Przygotowywanie faktur dla najemców dotyczących najmu oraz kosztów obsługi
– Opracowanie procedur i systemu raportowania
– Opracowanie budżetu oraz struktury i wysokości kosztów operacyjnych

– Aktywne zarządzanie najmem
– Strategie komercjalizacji i rekomercjalizacji
– Zarządzanie Umowami Najmu

– Bieżąca obsługa najemców
– Doradztwo w zakresie optymalizacji miejsca pracy
– Koordynacja działań marketingowych i PR

– Audyt wyjściowy
– Zintegrowane strategie zarządzania
– Optymalizacja wartości zarządzanego portfela
– Kompleksowe doradztwo w procesie certyfikacji zielonych budynków

– Zarządzanie Umowami Najmu
– Optymalizacja i zarządzanie finansami
– Project Management

Wykorzystanie potencjału nieruchomości

Podstawowym celem działalności Golden Raven jest pełne wykorzystanie potencjału nieruchomości, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów. Jednym z kluczowych aspektów jest sprawne zarządzanie Umowami Najmu będące z jednej strony gwarancją ochrony interesów właścicieli, regularnych przychodów, a z drugiej utrzymaniu kosztów na optymalnym poziomie poprzez zarządzanie umowami serwisowymi i właściwym doborem podwykonawców.

Indywidualne podejście

Obserwujemy rynek, poznajemy potrzeby naszych najemców i rozumiemy cele inwestorów. Każdy z nas pracował kiedyś w biurze, które za sprawą mniejszych lub większych zmian mogłoby stać się bardzo dobrym miejscem do pracy. Dzięki takiemu podejściu, w miejscach którymi się opiekujemy tworzymy najlepszą atmosferę do pracy i po pracy. Strategie, które w nich wdrażamy i nasz sposób pracy budują ich wartość.

Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu i obsłudze projektów biurowych i biurowo-handlowych, szczególnie tych położonych w Warszawie. W Golden Raven wiemy, że jedno rozwiązanie dobre dla wszystkich projektów nie istnieje. Dlatego szukamy i wypracowujemy indywidualne rozwiązania i strategie.

W oparciu o wiedzę, doświadczenia i zrozumienie mechanizmów i trendów panujących na rynku, staramy się możliwie najlepiej wykorzystywać zalety i potencjał rozwojowy budynków. Dbamy również o to, żeby stawiać czoło wyzwaniom, które przed nimi stoją.