Kontakt

GOLDEN RAVEN SP. Z O.O.
ul. Górnośląska 1/174
biuro@goldenraven.pl

Golden Raven Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000301481, NIP: 701-01-22-814, REGON: 141410585, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, Zarząd: Beata Jońska – Prezes Zarządu

Skontaktuj się z nami: